Materialinėms vertybėms gauti limitinė - gavimo kortelė Forma Nr. 117a-APK